Web optimization
Images
CDNs

CDNs

Image content delivery networks (CDNs) là cách rất tốt để tối ưu hình ảnh. CDNs không chỉ là nơi chứa các hình ảnh đã lưu, mà còn là nơi tối ưu thông số ảnh như size, format, quanlity,.. giúp nhanh chóng tạo ra các phiên bản phù hợp với nhu cầu sử dụng và tốc độ tải trang.

CDNsVí dụ thay đổi thông số ảnh trên CDNs

Self-managed image CDNs

Là một lựa chọn tốt với các dự án có team engineer riêng và muốn kiểm soát chặt chẽ tài nguyên:

Ref: web.dev (opens in a new tab)